Anketa :: Koja vrsta plesa Vam najviše "leži" ?

Moderni ples (24% - 79 glasova)

Jazz dance (6% - 20 glasova)

Show dance (41% - 138 glasova)

Folklor (11% - 38 glasova)

Hip Hop (18% - 60 glasova)